Vid möte inom Roxens FVOF togs beslut om en uppdatering av fiskereglerna.

Regeln för trolling har ändrats från 4 st spö till 4 st fiskedrag per fiskekort, samt sammanlagt max 6 st fiskedrag per båt.

Förbudsområdet för fiske inom hamnområdet i Kungsbro har utökats till att omfatta ett något större område, se digital karta på Roxens sida på iFiske för exakta gränser.

https://www.ifiske.se/karta-roxen.htm

 

Årsmöte 2022 har varit och protokollet från årsmötet har nu publicerats på hemsidan, se:  Årsmöte 2022-03-30.

 

Roxens FVO utökar sin fisketillsyn under sommaren 2021 och flera nya fisketillsynspersoner har engagerats i arbetet med att kontrollera fiskekort och regelefterlevnad inom fiskevårdsområdet.

Tillsyn kommer att ske både från land och via båt. Överträdelser mot områdets fiskeregler eller fiske utan lov kommer att beivras. Se till att köpa fiskekort i god tid före fisket påbörjas och ta alltid med legitimation eller körkort.

 

Nu inför vi ett nytt fiskekort till reducerat pris för ungdomar till och med en ålder på 16 år.

Fiskekortet finns att köpa för 45 kr via iFiske.se (https://www.ifiske.se/buy/4889)

Roxens Fiskevårdsområdesförening kan genom miljövårdsprogrammet Rädda Roxen meddela att det är fritt fram för gratis pimpelfiske i Roxen så länge isarna bär. Den kalla vintern med kyla, is och snö och fina vinterdagar med sol och blå himmel är ett unikt tillfälle att bekanta sig med Roxen och dess fina natur. Att ta sig ut på sjön är ett bra sätt att få frisk luft och omväxling under covid-19 pandemin och sportlovet.