På styrelsemötet för Roxens Fiskevårdsområdesförening den 22 Augusti 2023 togs beslut att göra vissa förändringar för sportfiskereglerna.

- Det är nu tillåtet att behålla gös som väger 6kg eller mer. 

- Förtydligande gällande reglerna för begreppet "familjekort", bland annat att fiskekortsinnehavaren måste vara närvarande. Vi har även specificerat vad vi avser med en familj, detta då fisketillsynen ute på sjön stött på mycket "vidlyftiga" definitioner av vad en familj anses innebära.

- Förtydligande i reglerna att det råder fiskeförbud inom Kungsbro hamnområde. 

Välkommen på årsmöte för Roxens FVOF

Mötet sker i klubbstugan på Stjärnvallen, onsdagen den 8 mars.
Årsmöte 19.00

Årsmötet är öppet för föreningens medlemmar och andra intresserade av fiskevård i Roxen.

Vi bjuder på Smörgåstårta, dricka, kaffe och kaka.

På senare tid har det tyvärr förekommit en hel del sabotage och vandalism av fiskenät och andra fiskeredskap i sjön. Vi värnar om sjöns lokala yrkesfiske, som är viktigt och har pågått i flera generationer tillbaka.

Tusentals ålar har under året fångats in och skjutsas vidare i tankbil från sjöarna Glan, Roxen och Sommen. Genom detta har 7,6 ton blankål hjälpts förbi vattenkraftverkens turbiner i Östergötland och släppts ut i havet.

Läs mer på SVT

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/5-757-alar-har-fatt-skjuts-till-ostersjon

 

Vid möte inom Roxens FVOF togs beslut om en uppdatering av fiskereglerna.

Regeln för trolling har ändrats från 4 st spö till 4 st fiskedrag per fiskekort, samt sammanlagt max 6 st fiskedrag per båt.

Förbudsområdet för fiske inom hamnområdet i Kungsbro har utökats till att omfatta ett något större område, se digital karta på Roxens sida på iFiske för exakta gränser.

https://www.ifiske.se/karta-roxen.htm