Uppdaterad 2023-08-26

Fiske utan giltigt fiskekort är olagligt och ett brott mot fiskelagen (1993:787). Utsedda fiskekontrollanter har rätt att beslagta all utrustning som används och fiske utan lov kan leda till polisanmälan. Vid brott mot fiskereglerna tas en kontrollavgift ut på 800 kr enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområde.

Fiskekortet för Roxen är ett Familjekort och ett Trollingkort som gäller för föräldrar med deras egna barn.

Regler runt begreppet "Familjekort"

 • Familjekort gäller för maximalt två vuxna med deras egna barn. Maximalt tre egna barn per familjekort. Som barn räknas man till och med man fyllt 16 år. Familjekort gäller enbart de familjemedlemmar som bor hemma och för ett boende på samma bostadsadress. En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn. Som familj räknas också gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn.
 • Fiske som familj på ett fiskekort gäller enbart då fiskekortsinnehavaren är närvarande. Exempel: Detta betyder i praktiken att barn bara fiskar fritt då en av deras föräldrar är med som har ett giltigt fiskekort.

Fiskeområde

 • Sportfiske är endast tillåtet inom fiskevårdsområdets gränser med giltigt fiskekort.
  • För Roxen ingår fiske i en del av Motala ström nära Ljungsbro, från mynningen i Roxen upp till första kraftverket. För gränser, se karta på www.roxen.nu
  • Observera att det råder fiskeförbud inom hamnområdet i Kungsbro, se karta.

Övriga regler

 • Fiskekort är personliga och får ej överlåtas. Legitimation måste medföras och uppvisas vid anmodan.
 • Fisk som fångas är enbart för eget bruk och skall avlivas, övriga fiskar skall återutsättas.
 • Följande redskap och fiskemetoder är tillåtna: kastspö, metspö, flugspö, pimpelspö, ismete (angel) och trolling.
 • Det är endast tillåtet att använda ett (1) spö per kort och person förutom vid trollingfiske där fyra (4) st fiskedrag är tillåtna per kort och totalt max 6 st fiskedrag per båt. Vid ismete är det tillåtet att använda fyra (4) st fångstredskap.
 • Vid handredskapsfiske och trollingfiske samt ismete och angelfiske får endast två (2) gäddor per fiskare och dygn behållas, dessa ska hålla ett mått mellan 40 - 90 cm. Övriga fångade gäddor skall återsättas (Catch & release)
 • All fångad gös ska återutsättas (Catch & release) förutom de individer som är 6 kg eller tyngre, som ska behållas och ej får återutsättas.
 • För att få arrangera fisketävling eller annan form av organiserat fiske krävs särskilt tillstånd för respektive FVO. (Se kontaktuppgifter på www.roxen.nu)

Förbudsregler

 • Under hela året är allt riktat fritidsfiske mot asp, vimma och ål förbjudet. Eventuell fångad fisk skall direkt släppas tillbaka i vattnet.
 • Fisk som fångas av sportfiskare i Roxen (inkl. del av Motala Ström) eller i Nedre Svartån får inte användas som levande betesfisk i andra vattensystem.
 • Fiskeförbud gäller i alla båthamnar, båtbryggor och vid badplatser under hela året samt 150 meter från utmärkta fiskeredskap.
 • Följande redskap är förbjuda att användas för sportfiskare: Nät, ryssjor, kast nät, gäddsax, mörtstuga, burar och att ryckfiske eller hugga fast fisken med spetsade redskap.
 • Fiske får inte bedrivas från broar som upplåts för fordonstrafik samt i närheten av vattenkraftverk.
 • Trollingfiske och dragrodd är förbjudet i samtliga tillflöden till Roxen, och i Svartån

REGLERNA BEVAKAS AV TILLSYNSPERSONER OCH VAKTBOLAG

Karta

OBS -  Fiskeförbud inom hamnområdet i Kungsbro!