På senare tid har det tyvärr förekommit en hel del sabotage och vandalism av fiskenät och andra fiskeredskap i sjön. Vi värnar om sjöns lokala yrkesfiske, som är viktigt och har pågått i flera generationer tillbaka.

Yrkesfiskets utrustning är tydligt utmärkta med bojar eller flöten. Vänligen undvik att bedriva fiske, framförallt trolling, nära dessa nät. Om ni mot förmodan skulle fastna med era drag i ett nät är det absolut inte tillåtet att skära sönder nätet eller skada det.

Bojarna får inte under några omständigheter flyttas, avlägsnas eller saboteras på något sätt. Om ni uppmärksammar att någon gör åverkan på nät och fiskeredskap, kontakta omedelbart Roxens FVO via email eller telefon. Kontaktinformation finns på vår hemsida.

Vi vill också passa på att påminna om att det råder strikt Catch-and-release om ni får upp en gös. Sjöns bestånd måste först bli väl etablerat innan vi kan tillåta sportfiske på denna art. Rapporter har tyvärr kommit in om "mass-slakt" av gös, så hjälp oss gärna att hålla ögonen öppna efter misstänkt beteende även här.