Årsmöte 2022 har varit och protokollet från årsmötet har nu publicerats på hemsidan, se:  Årsmöte 2022-03-30.