PROTOKOLL

PROTOKOLL: Styrelsesammanträde Roxens FVOF
PLATS: Ljungsbro
TID: 2018-06-05 
NÄRVARANDE: Anders Nilsson Anders Samuelsson Göran Ingvald Eddie Uggla 
Lars Christofferson Ulf Johansson
Ola Helmersson, Hushållningsällskapet


1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Eddie Uggla Redogjorde för upphandlingsförfarandet av provfisket

 

3. Ola Helmersson, Hushållningssällskapet redogjorde för hur provfisket går till rent praktiskt och hur mycket folk som krävs för att det ska kunna genomföras på smidigt sätt.

Provfiskedagar 6-9 augusti

Eddie skapar excel schema för bemanning

10st gösar, 70st abborre och 70st mört tas ut för läkemedelsanalys åt tekninska verken.

4. Beslut om ekonomiskt stöd om 15.000kr till fiskefilm som Upplev just nu håller på att producera.

 

5. Hemsidan är dåligt uppdaterad, fiskekortspriser och fiskebroschyr samt dom nya fiskereglera skall läggas ut inom kort.

 

6. Mötet avslutades

 

 

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Anders Samuelsson Anders Nilsson